Dine, mine og vores børn

Lidt om mig

Jeg hedder Janne og arbejder både som udviklingskonsulent og som pædagogisk-psykologisk terapeut – og har base i Grenaa.

Jeg har ikke altid været konsulent og terapeut. Jeg har nemlig en fortid som leder i offentligt regi, og har faktisk speciale i organisation og offentlig ledelse. 

Herudover har jeg i en årrække arbejdet på socialområdet som familiebehandler – og har i den sammenhæng specialiseret mig inden for traumebehandlingen herunder behandling af stress samt tilknytningsforstyrrelser.

Jeg arbejder med en sensitivitet i forhold til hvilke ønsker den enkelte person, leder eller organisation har for samarbejdet med mig. Det betyder at samarbejdet med mig altid er målrettet – det betyder også at ingen får helt det samme, men præcis det som er nødvendigt for at nå sine mål. 

Uanset om jeg arbejder i min egenskab som konsulent – eller som terapeut, så kaster jeg altid mine pædagogiske-psykologiske briller på det vi er sammen om.

Læs mere om min terapeutiske tilgang længere nede på denne side.

 

 

 

 

 

 

Min baggrund

Cand. pæd. i pædagogisk psykologi

Som kandidat i pædagogisk psykologi kan jeg både hjælpe med psykologiske og følelsesmæssige vanskeligheder, som f.eks. vrede, uro og usikkerhed – og med pædagogsike problemstillinger omkring f.eks. opdragelse og læring. Pædagogisk psykologi laver koblingen mellem det indre og det ydre – og bidrager med viden om, hvordan vi skaber forandringer. 

Speciale i organisation og offentlig ledelse

Med speciale i “Organisation og offentlig ledelse” kan jeg undervise i – og lede diverse udviklings – og forandringsprocesser på arbejdsmarkedet. Jeg er særligt kvalificeret til at arbejde med kommunikation, følelser og psykologi på både medarbejder – og ledelsesniveau. 

SOMA-traumeterapeut

SOMA er en traume-terapeutisk tilgang til at arbejde med små og store oplevelser, som har en fastlåsende, negativ, irriterende og indimellem invaliderende – og ødelæggende betydning for os. I SOMA arbejder man mind-full med sansninger, følelser og tanker.

Neuroaffektiv udviklingspsykologisk efteruddannelse

Neuropsykologien har taget et kæmpe skridt de seneste 25 år – og har både givet os viden om, hvordan hjernen fungerer – og hvordan mennesket formes af sine oplevelser og af sine relationer. Den neuroaffektive udviklingspsykologi giver både viden – og redskaber til at hjælpe både børn og voksne, som er udfordret følelsesmæssigt – og som ofte fanges i sine “følelsers vold” og f.eks. enten optræder udadrettet eller sensitivt og frygtsomt.

Systemisk familieterapeut

Systemisk familieterapi bygger på viden om, hvordan mennesker, familier, grupper og systemer indvirker på hinanden – og hvordan alle samarbejder om at vedligeholde det eksisterende – og hvordan alle gør deres bedste ud fra den mening de tillægger begivenhederne og relationerne.

Narrativterapeut

Narrativ terapi bygger på viden om, at vi mennesker ikke bare lever i nuet, men at vores fortid… vores historie/ narrativ, spiller en afgørende rolle i forhold til hvilke forventninger vi har til os selv, til andre og til fremtiden. Alle mennesker har et narrativ – nogle “historier/ oplevelser, som dominerer mere end andre. Et narrativ er det, som forklare hvem vi er og som giver os mening, men et narrativt er ikke endegyldigt. Vi mennesker er nemlig meget mere… Det hjælper narrativterapi os med at se og finde frem – og udvikle.

Theraplay og sandplay

Theraplay og sandplay er to forskellige terapeutiske metoder, som er særligt velegnede til børn. I sandplay lader man underbevidstheden vise vejen til øget indsigt og til bearbejdning – og i Theraplay leder den afstemte relation – enten mellem barn/ terapeut eller barn/ forælder til nærvær, til regulering og til større samhørighed.

Evidens baserede metoder

Der findes diverse evidensbaserede “forældre-programmer”, som mange kommuner i dag gør brug af. Jeg er uddannet i den metode, der hedder PMTO, men kan kun anvende min viden som led i mit almindelige konsulentarbejde, da det kræver re-certificering at kunne kalde sig “PMTO-terapeut”.

Min tilgang

Min måde at arbejde terapeutisk på er præget af viden om at forandring kommer indefra, og at relationen mellem terapeut og klient er helt afgørende i den rådgivende, terapeutiske og udviklende proces. Jeg betragter helt grundlæggende mennesker som ligeværdige – og med vidt forskellige muligheder og kompetencer.

Det er ganske afgørende for mig, at du bliver mødt med respekt omkring hvem du er. Du skal vide, at ingen problemer er for små – og ingen er for store… og ingen mennesker er – eller skal føle sig forkerte.

Vi skal være sammen om at løse udfordringer, problemer og vanskeligheder… dig som ekspert på dig selv og mig som ekspert i det pædagogiske og psykologiske felt. Vi er sammen om at finde balancen, så du kan genfinde glæden og det nemme, kærlige og trygge samspil med andre mennesker. Terapi, rådgivning og anden hjælp skal være venligt, det skal være udfordrende og udviklende – og så skal det selvfølgelig være tilpasset lige præcis dig.

familieterapeut Janne Press
familieterapeut Janne Press

Konsultation fra rolige omgivelser i Grenå

Uanset om du er mand eller kvinde, mor eller far, barn eller voksen, så kan du have glæde af rådgivning eller terapi. Mine konsultationer er til dig, der ønsker et liv i udvikling og i balance med dig selv og dine tanker og følelser. Konsultationerne er også til dig som ønsker at få det bedre i dine nære – eller arbejdsrelaterede relationer. 

Mit kontor og min praksis ligger i Kystvejens Konferencecenter i Grenå. Her tilbyder jeg rolige og anonyme omgivelser.

Selvom Grenå ligger “i centrum” af Danmark, så kan afstanden være lidt lang når man f.eks. bor øst for Storebælt. Jeg tilbyder selvfølgelig samtaler, rådgivning og vejledning over telefonen eller via diverse skype-funktioner.