Dine, mine og vores børn

 

Lidt om mig

Jeg hedder Janne og er 55 år. Jeg er familiekonsulent og bor i Grenaa, hvor jeg også har mit kontor og min klinik.

Jeg har ikke altid været familiekonsulent. Faktisk var jeg leder i mange år, før jeg næsten ved et tilfælde landede på “konsulent-hylden”. Historien er den, at jeg sammen med mine leder-kolleger var blevet tilbudt en par pladser på en uddannelse i systemisk teori og praksis. Jeg har altid været glad for systemer, teorier og strukturer… og det var præcis det jeg troede jeg havde meldt mig til – en efteruddannelse i at skabe struktur, system og overblik! Det var det så overhovedet ikke – og måske skulle alarmklokkerne allerede have ringet, da jeg tjekkede deltagerlisten – og de andre kursisters professioner… men det gjorde de altså ikke! Så lige pludseligt var jeg havnet i noget helt andet end jeg havde forestillet mig – nemlig en uddannelse i systemisk familieterapi 🙂

Det var en helt ny verden, der åbnede sig – med splintrendes ny viden om udvikling og læring – og om supervision, coaching og om terapi. Jeg var ellevild med det, og selvfølgelig endte det med, at jeg blev nødt til at forfølge alt det nye. Jeg var simpelthen blevet så nysgerrig på den nye viden, der pludselig var listet op foran mig – så efter nogle alvorlige samtaler med min mand – og et besøg i min bank, sagde jeg mit lederjob op, blev optaget på universitetet, blev kandidat i pædagogisk psykologi, fik arbejde som familiebehandler, videreuddannede mig – meget… alt imens jeg hele tiden arbejdede målrettet og mere og mere specifikt med familier og børn i uro, med vrede, med angst og med f.eks. tilknytningsforstyrrelser eller med traumer.

Og her er jeg så – 20 år senere… Familiekonsulent, ekspert i børn og familier – og med speciale i at skabe ro, samhørighed og tilknytning mellem børn og forældre. Jeg elsker det jeg laver – og jeg elsker at dele ud af min viden og drysse præcis det magiske pulver, der får tingene til at lykkes og som får børn og voksne – og familierne til at trives. 

 

 

 

Min baggrund

Cand. pæd. i pædagogisk psykologi

Som kandidat i pædagogisk psykologi kan jeg både hjælpe med psykologiske og følelsesmæssige vanskeligheder, som f.eks. vrede, uro og usikkerhed – og med pædagogsike problemstillinger omkring f.eks. opdragelse og læring. Pædagogisk psykologi laver koblingen mellem det indre og det ydre – og bidrager med viden om, hvordan vi skaber forandringer. 

SOMA-traumeterapeut

SOMA er en traume-terapeutisk tilgang til at arbejde med små og store oplevelser, som har en fastlåsende, negativ, irriterende og indimellem invaliderende – og ødelæggende betydning for os. I SOMA arbejder man mind-full med sansninger, følelser og tanker.

Efteruddannet i Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Neuropsykologien har taget et kæmpe skridt de seneste 25 år – og har både givet os viden om, hvordan hjernen fungerer – og hvordan mennesket formes af sine oplevelser og af sine relationer. Den neuroaffektive udviklingspsykologi giver både viden – og redskaber til at hjælpe både børn og voksne, som er udfordret følelsesmæssigt – og som ofte fanges i sine “følelsers vold” og f.eks. enten optræder udadrettet eller sensitivt og frygtsomt.

Systemisk familieterapeut

Systemisk familieterapi bygger på viden om, hvordan mennesker, familier, grupper og systemer indvirker på hinanden – og hvordan alle samarbejder om at vedligeholde det eksisterende – og hvordan alle gør deres bedste ud fra den mening de tillægger begivenhederne og relationerne.

Narrativterapeut

Narrativ terapi bygger på viden om, at vi mennesker ikke bare lever i nuet, men at vores fortid… vores historie/ narrativ, spiller en afgørende rolle i forhold til hvilke forventninger vi har til os selv, til andre og til fremtiden. Alle mennesker har et narrativ – nogle “historier/ oplevelser, som dominerer mere end andre. Et narrativ er det, som forklare hvem vi er og som giver os mening, men et narrativt er ikke endegyldigt. Vi mennesker er nemlig meget mere… Det hjælper narrativterapi os med at se og finde frem – og udvikle.

Efteruddannet i theraplay og sandplay

Theraplay og sandplay er to forskellige terapeutiske metoder, som er særligt velegnede til børn. I sandplay lader man underbevidstheden vise vejen til øget indsigt og til bearbejdning – og i Theraplay leder den afstemte relation – enten mellem barn/ terapeut eller barn/ forælder til nærvær, til regulering og til større samhørighed.

Evidens baserede metoder

Der findes diverse evidensbaserede “forældre-programmer”, som mange kommuner i dag gør brug af. Jeg er uddannet i den metode, der hedder PMTO, men kan kun anvende min viden som led i mit almindelige konsulentarbejde, da det kræver re-certificering at kunne kalde sig “PMTO-terapeut”.

Min tilgang

Min måde at arbejde på er præget af viden om at forandring kommer indefra, og at relationen mellem konsulent/ terapeut og klient er helt afgørende i den rådgivende, terapeutiske og udviklende proces. Jeg betragter helt grundlæggende mennesker som ligeværdige – og med vidt forskellige muligheder og kompetencer.

Det er ganske afgørende for mig, at du, dine børn og din familie bliver mødt med respekt omkring hvem I er. Ingen problemer er for små – og ingen er for store… og ingen er – eller må føle sig forkerte. Vi skal være sammen om at løse udfordringer, problemer og vanskeligheder… dig som ekspert på dig selv og dine børn – og mig som ekspert i familier og børn. Vi er sammen om at finde balancen, så I både som familie og som individer kan genfinde glæden og det nemme, kærlige og trygge samspil. Familierådgivning – og familieterapi skal være venligt, det skal være udfordrende og udviklende – og så skal det selvfølgelig være tilpasset lige præcis dine børn, din familie og dig selv.

familieterapeut Janne Press
familieterapeut Janne Press

Konsultation fra rolige omgivelser i Grenå

Uanset om du er mand eller kvinde, mor eller far, barn eller voksen, så kan du have glæde af rådgivning, vejledning eller måske terapi. Mine konsultationer er til dig, der ønsker et liv i udvikling og i balance med børn, mand, kone eller kæreste.

Mit kontor og min praksis ligger i Kystvejens Konferencecenter i Grenå, som tilbyder rolige og anonyme omgivelser. Fra min konsultation hjælper jeg typisk familier fra Grenå, Ebeltoft, Rønde… fra hele Djursland, Randers og omegn.

Selvom Grenå ligger i centrum af Danmark, så kan afstanden være lidt lang når man f.eks. bor øst for Storebælt. Jeg tilbyder selvfølgelig samtaler, rådgivning og vejledning over telefonen eller via diverse skype-funktioner.